Mon - Fri: 9:30AM - 4:00PM / Sat - Sun: Closed
 • Office Hours: Mon - Fri: 9:00AM - 5:30PM

Nghề Mát Xa - 500 Giờ

Khóa học chuyên viên mát xa 500 giờ sẽ chuẩn bị cho học viên các kỹ thuật căn bản để có thể thi lấy bằng hành nghề của Tiểu Bang

và tìm kiếm việc làm của một chuyên viên mát xa tại California. Hoàn tất khóa học sẽ giúp học viên dễ dàng có tìm được việc làm trong các tiệm Spa, trung tâm sức khỏe, văn phòng bác sĩ chỉnh hình, trung tâm thể hình, hoặc hành nghề cho chính mình. Quá trình đào tạo sẽ diễn ra tại cơ sở trường học hoặc tại các phòng khám dạy nghề và / hoặc tại các sự kiện có giám sát được sử dụng cho phần thực hành của khóa đào tạo.

Gọi ngay hôm nay 510-444-7707 để biết thông tin về lớp

Yêu Cầu Thông Tin

 1. Tên*
  Invalid Input
 2. Họ*
  Invalid Input
 3. Email*
  Invalid Input
 4. Điện Thoại*
  Invalid Input
 5. Cần thêm thông tin của
  Invalid Input
 6. Invalid Input

Nhận Thư Thông Báo

Đăng ký để nhận thư thông báo về các khóa học sắp khai giảng

Thông Tin Liên Hệ

315 11th St, Oakland, CA 94607
Tel: 510-444-7707
info@barbercosmoschool.com
bbb Aplus logo