Mon - Fri: 9:30AM - 4:00PM / Sat - Sun: Closed
  • Office Hours: Mon - Fri: 9:00AM - 5:30PM

Nghề Cắt Tóc Nữ - 1600 Giờ

Biến niềm đam mê của bạn cho tóc và trang điểm cho sự thành công trong Nghề Cắt Tóc Nữ từ sự hướng dẫn của Trường National Cosmetology Beauty School.

Xem Chi Tiết Khóa Học

Nghề Cắt Tóc Nam - 1500 Giờ

Bạn đã sẵn sàng chưa để bắt đầu một sự nghiệp mới trong lĩnh vực có nhu cầu cao của nghề cắt tóc nam!

Xem Chi Tiết Khóa Học

Khóa Chăm Sóc Da - 600 Giờ

Học xong khóa học chăm sóc da tại NCBS là bước đầu tiên hướng tới một nghề nghiệp mang nhiều lợi nhuận.

Xem Chi Tiết Khóa Học

Nghề Móng Tay - 400 Giờ

Trở thành một thợ làm móng tay có giấy phép là một cách tuyệt vời để thâm nhập vào nghệ thuật làm đẹp một cách nhanh chóng.

Xem Chi Tiết Khóa Học

Nghề Mát Xa - 500 Giờ

Khóa học chuyên viên mát xa 500 giờ sẽ chuẩn bị cho học viên các kỹ thuật căn bản để có thể thi lấy bằng hành nghề của Tiểu Bang

Xem Chi Tiết Khóa Học

Nhận Thư Thông Báo

Đăng ký để nhận thư thông báo về các khóa học sắp khai giảng

Thông Tin Liên Hệ

315 11th St, Oakland, CA 94607
Tel: 510-444-7707
info@barbercosmoschool.com
bbb Aplus logo