Mon - Fri: 9:30AM - 4:00PM / Sat - Sun: Closed
 • Office Hours: Mon - Fri: 9:00AM - 5:30PM

Dịch Vụ Thẩm Mỹ

Dịch vụ thẩm mỹ của chúng tôi được thực hiện bởi các học viên dưới sự giám sát của các giảng viên. Quí vị có thể tìm thấy đầy đủ các dịch vụ như hớt tóc, chăm sóc da và làm móng tay mà giá cả thì rất phải chăng.

Hair & Nail Services
(Performed by Students)
Hair Cut / Trim $6
Hair Cut / Shape
$6
Hair Cut / Blow Dry
$8
Hair Cut By Instructor $15
Shampoo $5
Shampoo / Blow Dry
$8
Manicure $7
Pedicure $9
Pedicure Gel $17
Hair Highlights
$35+
Professional Coloring
$25+
Hair Straightening $125
Chemical Straightening $125
Thermal Iron
$30+
Flat Iron Straightening $30+
Perm $22+
Color $17+
Manual Facial $30
Electric Facial $35
Nu Skin Professional Facial
$40
Nu Skin Sole Solution Pedicure $12
Eyelash
$15
Individual Eyelashes $30
Shave $7
   
Wax Services
(Performed by Students)
 
Eyebrow $6
Lip $6
Whole Face $30
Underarm $12
Full Leg $45
Half Leg $25
Full Arm $28
Half Arm $15
Bikini $25
Brazilian (Not include Trim)
$40
Gel Nail $15
Style Blowdry
$5
 

Tattoo – Permanent Make-up
(Services provided by professional)

Eyebrow Tattoo $180
Upper Eyeliner $120
Lower Eyeliner $100
Upper & Lower $200
Lip Liner Tattoo $180
Lip Tattoo $250
Lip Liner & Lip Tattoo $400
Eyebrow Color Change $60

We reserve the right to refuse service to anyone

Yêu Cầu Thông Tin

 1. Tên*
  Invalid Input
 2. Họ*
  Invalid Input
 3. Email*
  Invalid Input
 4. Điện Thoại*
  Invalid Input
 5. Cần thêm thông tin của
  Invalid Input
 6. Invalid Input

Nhận Thư Thông Báo

Đăng ký để nhận thư thông báo về các khóa học sắp khai giảng

Thông Tin Liên Hệ

315 11th St, Oakland, CA 94607
Tel: 510-444-7707
info@barbercosmoschool.com
bbb Aplus logo